Code: Haa-003
Genre name: Wishful love song (urunguul rebetii)
Song title: ”Tia urungulel a redil er Ngerechol era Beliliou el mor Ngeriab ngelekel Ngirengebang era Ngodrii” This is about love wishes of a woman from Ngerechol hamlet, Peliliu village, toward Ngodrii, a son of Ngirengebang from Ngeriab hamlet, Peliliu village.
Listening (30sec)