Code: Hca-001
Genre name: Village history lullaby (kesekes ra belu)
Song title: ”Tia kesekes eral mengai Ngerdmau era rechad er Choreor el mora Melekeok er Ngeburech” About the Koror people caught at Ngerdmau village and taken to Ngburech hamlet in Melekeok village.
Listening (30sec)